Fortsättningsutbildning Microblading- Tapping 2 dagar

I samarbete med LCN erbjuder vi  fortsättningsutbildning inom Microblading sk Tapping.  Med tapping kan du skapa Powder bryn, Shaded Lips samt Shaded eyeliner.

Förkunskapskrav: Microblading artist

Tapping tvådagarskurs kl 9-16 där samtliga tekniker gås igenom- Powder bryn, Shaded lips och Shaded eyeliner.  Kursdeltagare bokar till kursen in 3 egna modeller vardera samt köper in material såson rekommenderade pigment, activator och nålar för eget arbete efter utbildningen. Material och förbrukning som används under utbildningsdagen ingår i kursavgiften. Min 3 deltagere max 6. Diplom erhålles efter 100% närvarot och godkänt praktiskt och hygieniskt arbete.                                                     
Kursmaterial på engelska!

 

Pris 15 800kr inkl moms

Kursdatum:
5-6/5

För anmälan samt frågor:  info@lcn.se